Enerji Yatırımlığı

Güneş Enerjisi

Bytunc güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstererek, küçük ölçekli mesken sistemlerinden, PV destekli tarımsal sulama sistemlerine, kurumsal – endüstriyel sistemlerden, şebeke ölçekli enerji santrallerine kadar geniş bir yelpazede deneyimli ekibiyle proje geliştirme, tedarik ve kurulum hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Bytunc , vizyonu ve misyonu doğrultusunda ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımlara öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Güneş ışınları dünyamıza sonsuz bir temiz enerji kaynağı sağlamaktadır. Güneşten gelen bu sonsuz foton enerjisini doğrudan kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik sistemler denmektedir (fotovoltaik kelimesi anlam olarak “foto-ışık” ve “voltaik-elektrik üreten anlamına gelmektedir). Bu sonsuz kaynaktan üretilen enerji konvansiyonel kaynaklara göre daha güvenilir ve sürdürülebilirdir.

Ülkemizin hedefleri doğrultusunda 2023 senesinde kurulu güç içerisinde güneş enerjisine 5GW’lık bir pay ayrılmıştır.

.

Neden Güneş Enerjisi?

Güneş enerji sistemleri, diğer enerji kaynaklarına göre öne çıkan birçok avantajı sebebiyle kullanımı ve yatırımı her geçen gün artan bir elektrik üretim sistemi haline gelmiştir. Bu sistemin avantajları;

  • Bakım işletme masrafları yok denecek kadar azdır.
  • Enerji üretmek için yakıta gerek duymamaktadır. Dolayısıyla yakıt masrafı yoktur.
  • Karbondioksit emisyonu yaymadığı için çevreye zarar vermemektedir.
  • Ortalama bir santral yatırımı kendisini 5-8 sene gibi kısa bir sürede amorti etmektedir. Aynı zamanda kurulu sistem 25 yıl boyunca hizmet verebildiği için yatırımcı için kazançlı bir hale gelmektedir.
  • Diğer yenilenebilir enerji çözümlerine göre daha az yatırım gerektirmektedir.
  • Kurulumu kolay olduğundan diğer yenilenebilir enerji çözümlerine göre daha hızlı devreye alınabilir.
  • Hareket eden parçaları olmadığı için sessiz çalışır. Gürültü kirliliği yaratmaz.
  • Kurulduğu bölgeyi kalkındırır. İş imkanları yaratır.

Türkiye’nin Güneş Enerjisindeki Avantajları

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle güneş enerjisi alanında potansiyelimiz diğer birçok Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Türkiye konvansiyonel kaynaklardan yoksun bir gelişen ülke olarak, ortalama her yıl %7 oranında artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisine oldukça fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu tabloya ilaveten güneş enerji yatırımlarının devlet alım garantisi içerisinde olması da Türkiye’yi güneş enerji yatırımları için uygun kılmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Fosil, nükleer ve diğer yöntemlerde atmosfere zararlı gazlar salınmakta, bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir, yarattığı tek kirlilik gürültüdür. Gürültü önlemek için türbin gövdeleri ses izolasyonludur. Pervanelerin dönerken çıkardığı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmıştır.

Nedir?

Temiz, çevreyi kirletmeyen, yakıt parası olamayan bir enerjidir.Rüzgar enerjisinde ham madde ulaştırma masrafı yoktur. Doğadaki rüzgar direkt olarak kullanılabilir. Rüzgar türbinleri karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile 20-30 yıla yakın çalışabilirler. Rüzgar türbinleri, patlama yapmazlar, radyasyon yaymazlar. Atmosfere veya yakındaki nehir ve denizlere ısıl emisyonları yoktur. Ayrıca her hangi bir radyoaktif ışınım tahribatı yapmazlar. Dolayısıyla tehlikeli değildirler.Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artırımı olarak vatandaşa yük olmazlar.Rüzgar türbinin işletmeye alınması, inşaatın başlamasından ticari üretime geçişine kadar, üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebilmektedir.(600KW/1MW gibi ticari santraller için gereken süre) .Rüzgar türbinleri modüler olup her hangi bir büyüklükte imal edilebilmektedir.İstenildiğinde kısa bir süre içinde sökülüp başka bir yere sorunsuz olarak parçalar halinde taşınabilir. Ayrıca tek olarak ya da gruplar halinde kullanılabilirler.

Ömrünü tamamlamış rüzgar türbinlerinin söküm maliyetleri yoktur. Çünkü sökülen türbinlerin hurda değeri söküm maliyetlerini kolayca karşılamaktadır. Bu santrallerin ömürlerini tamamlamasından sonra türbinlerin kullanıldığı alan eski haline kolayca getirilebilmektedir.

Nasıl Üretilir?

Rüzgar Türbini
En basit anlamda bir rüzgar türbini 3 bölümden oluşur.

1.Pervane Kanatları:
Rüzgar estiği zaman pervanenin kanatlarına çarparak onu döndürmeye başlar. Bu sayede rüzgar enerjisi ile kinetik(hareket) enerjisi elde edilmiş olur. Pervaneler rüzgar estiğinde aynı yönde dönecek şekilde tasarlanmışlardır.

2.Şaft:
Pervanelerin dönmesiyle ona bağlı olan şaft da dönmeye başlar. Şaftın dönmesiyle de motor içinde hareket oluşur ve motorun çıkışında elektrik enerji sağlanmış olur.

3.Jeneratör(Üreteç):

Oldukça basit bir çalışma yöntemi vardır. Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik enerjisi üretilmiş olur. Küçük oyuncak arabalardaki elektrik motoruna benzer bir sistemdir. İçinde mıknatıslar bulunur. Bu mıknatısların ortasında da ince tellerle sarılmış bir bölüm bulunur. Pervane şaftı döndürdüğü zaman motor içindeki bu sarım bölgesi etrafındaki mıknatısların ortasında dönmeye başlar. Bunun sonucunda da alternatif akım (AC) oluşur.